Adatkezelés

A személyes adatok védelme

A visitmedias.com oldal elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató bizonyos esetekben a szolgáltatás során harmadik személyek számára is hozzáférhetővé teheti az Ön személyes adatait (például a marketing és egyéb szolgáltatók számára), azonban erre csak egy titoktartási nyilatkozat aláírása után kerülhet sor, ezzel biztosítva az Ön személyes adatainak törvény által előírt biztonságát.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a személyes adatok feldolgozása és szabad forgalma okán a személyek védelméről szóló 677/2001-es törvénnyel.

Ugyanakkor emlékeztetjük, hogy a 677/2001. számú törvénynek megfelelően önnek joga van hozzáférni az adatokhoz és módosítani azokat, joga van, hogy ne vesse alá egy személyes döntésnek magát, és joga van a bírósághoz fordulni. Ugyanakkor tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen, és kérheti az adatok törlését. Jelen honlap szolgáltatója szavatolja, hogy a személyes adatok feldolgozása a 677/2001 törvény rendelkezéseivel összhangban történik.

A személyes adatok biztonsága

A szolgáltató a szervereit vagy partnereinek szervereit használja a személyes adatok tárolására. A tárolásra használt műszaki felszerelések biztonságosak és korszerűek, hogy megakadályozhassák az illetéktelen behatolásokat.

Minden módosítást amely a jelen Adatkezelési tájékoztatót érinti, közzé fogjuk tenni honlapunkon, így Ön mindig értesülni fog arról, hogy a szolgáltató miként használja fel a személyes adatait. Ha a változtatások bekövetkezése után továbbra is használja a weboldalunkat, úgy tekintjül, hogy ezzel elfogadta a módosításokat.