Medgyes arculata a középkori városfalakon túl

Bár évszázadok teltek el amióta ennek a városnak a falai menedéket nyújtanak az itt élő, és szorgalmasan dolgozó embereknek, Medgyes mai napig megőrízte egy középkori erdélyi szász “burg” hangulatát. Mint megannyi gazdag történelemmel rendelkező város, Medgyes is magában hordja azokat a sajátosságokat, amelyek a környék településeire általánosan is jellemzőek, emelett olyan egyedi jellemvonásokkal bír, amelyek egy különleges, markáns “személyiséget” kölcsönöznek neki.

Még akkor is, ha Medgyesen egyes hagyományokat hasonló formában őrizték meg az utókornak, mint a környék más településein, még akkor is, ha a többi erdélyi középkori városhoz hasonlóan jólétét a kereskedelmi kapcsolatainak, vagy ügyes kézműveseinek köszönheti, Medgyes lakosai megőrízték a helyi sajátosságokat is.

Mindegy, hogy egy történelmi időutazás keretében azokat a momentumokat emeljük ki, amikor a helyi értelmiségiek hozzájárultak az itt zajló román kultúrális és történelmi eseményekhez, vagy a várost körülvevő dombos szőllővidékre gondolunk, amelyből a helyiek a híres medgyesi borokat készítették, vagy akár a Hermann Oberth által itt végzett, akkor forradalminak számító kisérletekről beszélünk, az évszázados városi falak minden egyes alkalommal néma tanúi voltak ezeknek a jelentős eseményeknek.

Íly módon, mindeki aki – még ha rövid időre is – “meg szeretne ismerkedni” Medgyes városával, meg fogja kedvelni ezt a környéket és a csendes kisvárost, amelyben annyira elevenen él még egykori fényének patinás csillogása, de amely ugyanakkor, a korral haladva, mindig készen áll arra, hogy új dolgokkal lepje meg az idelátogató vendégeket.

Ha valaki arra szánta magát, hogy megismerje a Küküllők vidékét, Medgyesnél aligha találhat erre megfelelőbb helyet. Innen nagyon könnyen el lehet jutni a környék bármely történelmi műemlékéhez, és fel lehet fedezni a híres szász erődtemplomokat.