A középkori Medgyes

 

Minden bizonnyal a középkor az a történelmi korszak, amelyben Medgyes Erdély egyik legjelentősebb kereskedelmi és kézműves központjává vált. Ez az a korszak, amelyből olyan vitathatatlan értékű kulturális értékek maradtak ránk, amelyeket ma is megcsodálhatja az a 21. századi turista, aki ellátogat a Küküllő két partján terjeszkedő városunkba.

Szent Margit evangélikus templom

Nem véletlenül tekintehtő a város legfontosabb szimbolúmának. Az eredetileg benedek rendi templom okleveles említése 1447-ben történt “Die Evanghelische Pfarrkirche der Heiligen Margarethe aus dem Marktflecken Mediasch”. Építése 1488-ben fejeződött be, amint azt Georg Soterius krónikája megemlíti.

A főhajó északi falát és az északi mellékhajó északi falát a Kárpát-medence egyik legnagyobb összfelületű középkori falképciklusa díszíti. A templom falain látható a Corvin Mátyás és a Báthoryak címere is, a templom legszebb ékessége azonban az 1971-ben restaurált monumentális szárnyasoltár.
A gazdagon faragott szószékkorona 1679-ben készült, tetején Szent Mihály viaskodik a sárkánnyal. A 17. század végi alkotás szobrásza Sigismundus Möss, festője Paul Demosch voltak. Gyönyörű barokk orgonáját Johann West szebeni orgonakészítő mester építette 1678-ban.

A szentély ferde falaiba illesztve látható a templom nyolc legszebb alakos sírkőlapja a 16. és 17. századból. A legkorábbi Christian Schesäus humanista sírköve. Barbara Theilesius, Georg Theilesius evangélikus püspök feleségének művészi sírkövét a 17. század talán legismertebb erdélyi szobrásza, Elias Nicolai faragta. Igen értékes a bronz keresztelőmedencéja, valamint az anatóliai szőnyeggyüjteménye.

A 15. század végén Medgyes megkapta a “civitas” címet. Mivel az erdélyi városok között igen erős versenyszellem uralkodott, a medgyesiek eldöntötték, hogy újabb három emlettel megemelik a templom tornyát. Ennek köszönhetően a Trombitás torony, a maga 68,5 méterével meghaladta a bécsi Szent István torony magasságát. Ám a nem megfelelő talajszerkezet hatására a torony megdőlt, 2,28 méterre a függőlegestől, ezzel pedig a 12. helyen áll a világ megdőlt tornyainak ranglistáján. A harangot 1488-ban öntötték, 1888-ban órát is kapott az újonnan épített torony, amely kitűnő kilátó és megfigyelő pontja lett a városnak. Innen kémlelte a láthatárt a város trombitása, és hangszerével hirdette a veszélyt, támadás, tűzvész vagy árvíz alkalmávasl. Ezért nevezték el Trombitás toronynak.

A vár

A következő történelmi műemlékek tartoznak a vár középkori védelmi rendszeréhez:

A fedett lépcső (Tömlöc lépcsője)

1803-ban a városháza javítási munkálatainak alkalmával építették. A második bejáratot jelentette a várba, kapcsolatott teremtve a vár és a Ferdinánd király tér között.

A harangok tornya

egy mozgó fémráccsal bármikor lezárhatta a bejáratot. Az első emeleten találhatóak a templom harangjai, a legrégibbet 1449-ben öntötték. Eredetileg a kaputorony kőből és téglából építették, de 1695-ben már csak téglát használtak a felső szintek kijavítására.

A kápláni lakás

a parókia épületének hosszanti felére merőlegesen építették ezt a lakást.

A kötélverők tornya

fala a Roth emlékházhoz kapcsolódik, egy igen elegáns öt szintes torony első két szintje között egy igen szűk spirálisan haladó meredek kőlépcső vezet. A 19. században a Szalonnások tornya nevét viselte, hiszen a szász közösség itt tartotta a füstölt szalonna tábláit.

A Mária torony

egy pince fölé építették, emiatt a bajáratnál lépcső van. Mellette a keleti falon át árkádok alatt vezet az út a Szent Margit templomhoz. A pestisjárványok idejében kápolnaként működött.

A parókia

Medgyes egyik legrégebbi épülete, az első várfal külső felületére támaszkodik.

A régi városháza

egy 1583-ban napvilágot látott dokumentum szerint a régi városháza akkor már létezett, a piactérre néző, boltíves épületsor fölé építették.

A szabók tornya

nevét a szabók céhe után kapta, hiszen rájuk bízták a karbantartását, jelük a torony csúcsán volt látható. Az épület utolsó emeletén egy sor öntőlyuk található, amelyekből lezúdúlt a forró víz, vagy olaj a tornyot ostromló ellenségre. A torony egy részét a 17.század elején bekebelezte a régi polgármesteri hivatal.

Az iskola torony

a Kötélverők tornyától nyugatra fekszik, napjainkban már szerves része az 1713-ban épített iskolának. Az első két szintje még látható, a felső szinteket a 19. században lebontották.

Más középkori műemlékek

A Forkesch torony (Aranyművesek tornya)

a hajdani védelmi rendszer három fő tornyának egyike volt. 1494-1534 között épült, három emeletes. Piramis alakú tetőszerkezete alatt egy balkonszerű részt képeztek ki, az őrjárat részére, a torony falán pedig jól láthatóak a keskeny lőrések. A múltban egy gyógyszertár múködött az alsó szinten.

A Hann ház

Peter Hann polgármester házát 1617-ben építették. A 18. századig volt a család birtokában. A 20. század elején egy részét lerombolták.

A Kovácsok tornya

a 16. században, barokk stílusban épült. A torony felső részén jól láthatóak a lövő és hajítórések. A déli falon két oszlop övezte táblán az olvasható, hogy az 1641-es felújítási munkálatokat Martin Petri és Petri Michaelis mesterek végezték.

A piarista iskola (Guggenberger Ház)

valószínűleg 1736-ban épült, barokk stílusban. A háromszintes magasztos épületben 1790-ig az egyházi és világi oktatás támogatásáról híres piarista rend iskolája működött.

A Rosenauer ház

a házat 1621-ben építették. A 18. században jelentős átalakításon ment át, akkor kapta a barokk jelleget. A 19. században a házat a borkereskedéséről híres Rosenauer család lakta. A piac felőli rész barokkos ablakkeretei elegáns, magasztos jelleget sugallnak. A kastély felé kialakított alagút és pincerendszer arra enged következtetni, hogy veszély esetén a háznak különleges szerepe volt az erőd kiürítésében.

A Schuller ház

az épület reneszánsz stílusban épült. Annak ellenére, hogy minden dokumentum arról beszél, hogy ez a ház 1588-ban épült, ez megkérdőjelezhető, hiszen a tulajdonosa, Johannes Schuller polgármester 1586 júlisában halt meg. Ebben az épületben szállt meg több erdélyi fejedelem is amikor átutazóban volt Medgyesen, Báthori Zsigmond fejedelem is lakott benne egyik országgyülés alkalmával. Később a Schuller család leszármazottjai laktak benne, majd többéven át fogadó és söröző működött benne.

A Schuster-Dutz ház

az ismert szász költő háza 1690-ben épült, 1813-ban újították fel és falán a költő emléktáblája látható. Az L alakú egy emeletes épület mennyezete igen szépen díszített. Egyik szobájában 1783 és 1900 között gyógyszertár működött. Boltíves kapuja fölött egy embléma látható. A földszinti ablakok virágmotívumos, különösen szépen megmunkált rácsa külön figyelmet érdemel.

A Steingasser torony (Kőfaragók tornya)

1507-1534 között épült, a kőfaragók és kőművesek gondozásában állt. 1705-ben a kuruc csapatok megrongálták. Az 1745-ös helyreállítási munkálatok során csökkent a torony védelmi jellege. A barokk behatás érződik a tetőszerkezet dőlésszögének vátozásában is. A klasszikus lőréseket fordított kulcslyukakhoz hasonlóak váltották fel. A bejárat a torony keleti részén, a gyalogos átjáróban található.