Imprejurimile Mediașului

Agârbiciu

Este o localitate care a făcut parte din Scaunul Șeica Mare (Schelk), fiind menționată pentru prima dată în 1343 cu numele de Tychellrw. În această localitate s-au descoperit urme ale locuirii din neolitic, epoca bronzului, a fierului și din perioada romană. Biserica-cetate apare menționată pentru prima dată în 1415. Zidurile de apărare au fost adăugate în 1502, având metereze și goluri pentru tragere.

Axente Sever

Cunoscută în anticihitate sub denumirea de „Villa Dominarium”, aici este locul unde a fost găsit un tezaur cu peste 200 de monede romane imperiale din argint, datând din secolele II-III d. Hr., precum și un tezaur de denari republicani din argint din anii 49 î. Hr. Axente Sever a fost comună liberă a Scaunului Mediaș, sub denumirea de Frauendorf sau Frâua, iar în anul 1931 a primit numele actual. Biserica fortificată a fost construită în secolul XIII și este una dintre puținele biserici din Transilvania care au turnul clopotniță deasupra corului.

Bazna

Comuna Bazna este cunoscută în special pentru apele minerale clorurosodice din stațiune. Este una dintre cele mai vechi localități situate în nordul județului Sibiu, fiind atestată documentar în anul 1270. În 1359, era comună liberă a Scaunului Mediaș. Și în prezent, încă se mai efectuează tratamente cu apă sărată în stațiunea Bazna, care sunt recomandate în special persoanelor care suferă de afecțiuni ale aparatului locomotor, reumatism, afecțiuni ale sistemului nervos periferic sau boli cronice ale aparatului respirator. Apa are o concentrație foarte mare de sare, de 300 grame/litru. De asemenea, în satul aparținător Boian, poate fi vizitată biserica evanghelică, în stil gotic, care a fost construită în anul 1402.

Biertan

Aici se găsește una dintre cele mai impresionante biserici din Transilvania, care a fost inclusă și în patrimoniul UNESCO. Cetatea are trei rânduri de ziduri și nouă turnuri și bastioane, fiind ce mai puternică fortificație din zonele rurale de pe Valea Târnavelor. Biserica datează din anul 1402, iar locația sa și fortificațiile puternice au jucat un rol important în sistemul defensiv al Transilvaniei medievale.

Cetatea de Baltă

Cetatea din localitate este una dintre cele mai vechi fortificații din Transilvania, fiind amintită în documente din perioada 1202-1203. Din fortificațiile vechi de lemn și valurile de pământ care înconjurau biserica s-au mai păstrat doar porțiuni din șanțul de apărare. Biserica a fost reconstruită în secolul XVI, iar castelul, cunoscut sub numele de Castelul Bethlen-Haller este o copie a Castelului Chambord.

Dumbrăveni

Orașul Dumbrăbeni a fost atestat documentar încă din anul 1332, fiind cunoscut sub denumirile de Ebesfalva, Ebesdorf sau Ibașfălău. Unul dintre cele mai importante obiective turistice din Dumbrăveni îl reprezintă frumoasa biserică armeano-catolică Sfânta Elisabeta. Tot în Dumbrăveni, poate fi vizitat Castelul Apafi, construit în anul 1552, de către familia nobiliară cu același nume. Se pot observa influențe moldovenești și oltenești în ceea ce privește structura încăperilor, însă din păcate nu s-au mai păstrat picturile murale. În trecut, în interiorul castelului a funcționat primăria orașului, dar a fost utilizat și ca spațiu pentru armată și închisoare. Biserica romano-catolică este o sală cu un singur turn, care a fost construită în în anii 1795-1798.

Laslea

Biserica fortificată din Laslea a fost construită de Samuel Teutsch din Sighișoara, pe locul unde înainte au existat alte două biserici mai mici. Biserica nu avea inițial turn, iar în 1843 s-a construit o clopotniță nouă, dar turnul s-a prăbușit. Acesta nu a mai fost refăcut.

Mălâncrav

Biserica fortificată a fost construită de săteni, însă apoi a trecut în proprietatea mai multor familii nobiliare: Apafi, Bethlen și Haller. Pictura bisericii este realizată în stilul goticului de curte, utilizat pentru prima dată în Transilvania.

Moșna

În trecut, a fost una dintre cele trei mari localități ale celor Două Scaune, alături de Biertan și Mediaș. În 1495, Moșna a obținut dreptul de a organiza târg și de a forma bresle proprii de meșteșugari, dar acestea erau controlate de breslele medieșene. Biserica fortificată din Moșna a fost construită de meșterul pietrar Andreas Lapicida din Sibiu. Este construită în stil gotic târziu, iar fortificațiile includ un turn de observație, două turnuri de apărare, două bastioane și zidul cetății, gros de 9 m.

Șeica Mare

Șeica Mare a fost menționată în anul 1309, iar apoi ca reședință a Scaunului Schelk în anul 1336. Încă din anul 1300 a fost construită o bazilică romanică, ce prezenta influențe gotice timpurii. S-au păstrat două ferestre romanice, bolta în cruce a corului și arcul triumfal. Fortificarea acesteia a avut loc în secolul XV. Biserica fortificată avea ziduri de 8 m, metereze și drum de strajă. Fortificațiile au fost demolate în anul 1906, rămânând un zid scund.

Castelul Buia (Bolyai) din satul cu același nume, aparținător de comuna Șeica Mare, a fost al unei familii de nobili, Bolyai, și este menționat pentru prima dată în anul 1324. Avea 12 camere, o curte cu mese rotunde din piatră și o pivniță. După bătălia de la Șelimbăr din 1599, castelul a fost donat de către Sigismund Báthory lui Mihai Viteazul. În trecut, castelul a funcționat ca dispensar și magazie, astăzi mai existând doar ruinele sale.

Șeica Mică

Biserica gotică din Șeica Mică a fost construită din piatră de carieră în secolul XV, iar apoi a fost fortificată. În secolul XVI s-a construit curtea fântânii, care avea rolul de a uni clopotnița cu turnul de poartă. Elementele de construcție sunt unice în Transilvania, fiind o fortăreață foarte greu de cucerit. Biserica și curtea fântânii s-au păstrat intacte. Unul dintre cele mai valoroase obiecte din patrimoniul bisericii este cristelnița din bronz, realizată de meșterul sibian Leonhardus în anul 1477.

Tîrnava

Biserica din Tîrnava a fost construită în secolul XVI, în stil gotic matur, însă fără turn de apărare. Are două intrări, iar altarul datează din anul 1590. În urma unei inundații din 1877, în jurul bisericii s-a depus un strat de sedimente, astfel încât s-a format un zid natural de 2 m.

Valchid

Biserica fortificată, în stil gotic matur, fără turn a fost construită începând cu anul 1390, atunci când Papa Bonifaciu al IX-lea acordă anumite indulgențe bisericii. Cetatea de la Valchid se află pe fundul unei văi, fiind împrejmuită de dealuri. Unul dintre turnuri s-a prăbușit în timpul cutremurului din 1916.